Tanáraink


Benignetta nővér, Donatilla nővér és Rosalina nővér

Donatilla nővér, Elienne nővér, Blezilla nővér,
Benignetta nővér és Kinga nővér

Tanári illetve nevelői lista

Isteni Megváltó Nővérek


Anger M. Engelina

rk, hittan, kézimunka

leányinternátusi nevelőnő

Kastl

Róma

Balogh M. Kinga

kézimunka, rajz

leányinternátusi nevelőnő

Kastl

Bendi M. Elienne

angol, földrajz

leányinternátusi nevelőnő

Kastl

Hegyi M. Lucia

német, hittan

leányinternátusi nevelőnő

igazgatói iroda vezetője

Kastl

Bp.

Ivancsiscs M. Rosalina

leányinternátusi nevelőnő

Kastl

Bp.

Németh M. Benignetta

angol

leányinternátusi nevelőnő ill. vezető

Innsbruck, Kastl

Radics M. Blesilla

magyar, kézimunka

leányinternátusi nevelőnő ill. vezető

néptánccsoport vezető kísérője

Kastl

Bp.

Szücs M. Donatilla

magyar, angol

irodalmi kör vezetője

Kastl

Isteni Megváltó Nővérek címe

Villa Mater Redemptoris

I - 00168 Roma,

Via Francesco Tamagna 38

+39 / 066 277 953

megvaltosnoverek@freemail.hu

Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Tartományháza és Szent Anna Kollégium

H - 1085 Budapest,

Horánszky utca 17

+36 / 1 / 338 - 4782


Szerzetesek és lelkészek

Ambrus Szaniszló


hittan

iskolaigazgató Bauschlottban

Bauschlott, Lindenberg, Kastl


Becze Antoniusz Titusz


hittan, iskolalelkész

Kastl


P. Dr. Endrédy Csanád OSB


matematika, latin, angol

fiúinternátusi nevelő

Kastl

Dr. Galambos Ferenc Iréneusz OSB


1. iskolaigazgató

Kastl


P. Gyurás István SJ

Jezsuita

hittan

fiúinternátus vezetője

Kastl

Dr. Harangozó Ferenc „Bimbam“


latin, orosz

2. iskolaigazgató

Kastl


Dr. Iván László"tiszi", vagy: "Kisiván"


hittan

ifjúsági könyvtár, bizalmi tanár

Kastl

Dr. Juhász Ferenc


német, latin, hittan

fúvós zenekar karmestere

ifjúsági könyvtár

Kastl


P. Dr. Karikás Günter OSB „Cecil“


matek, latin

fiúinternátusi nevelő

igazgató helyettes

„Kollegstufenbetreuer“

Kastl

Lébényi Szilárd atya


hittan, német???

Kastl

Dr. Major Mark


iskolaigazgató

Kastl


Dr. Pintér Gábor


hittan, iskolalelkész

Kastl


Dr. Radics János


német

3. iskolaigazgató

Kastl

Dr. Ritter Márton


hittan, latin

internátusok igazgatója

igazgató helyettes

6. iskolaigazgató

Kastl

Sümegh Lothar OSB


internátus igazgatója

magyar, hittan

Bauschlott, Kastl

Szilárd atya OSB


iskolaigazgató

Kastl


Dr. Temesszentandrásy Péter


hittan, iskolalelkész

Kastl


Venczák Imre


hittan

intézeti lelkigondozó

fiúinternátusi nevelő

Kastl

Lelkészek


Nt. Farkas Sándorreformátus

hittan

Kastl


Nt. Ferenczy Zoltán – luteránus

hittan

Kastl

Nt. Gulyás Kornél – református

hittan

Kastl


Nt. Jancsó Jeromos – református

hittan

iskolalelkész

cserkészparancsnok

Kastl

1990 - 2006

Rev. Kardos István – református

hittan

Kastl

Rev. Vargha Sándor református

hittan

Kastl

Tanárnők - magyar


Balázs Andrea

német, magyar

fiúinternátusi stúdiumfelügyelő

Kastl


Balogh Magdolna

matematika, fizika

Kastl


Biró Gabriella

magyar, német

kézimunka, kézi szabás-varrás

leányinternátusi nevelőnő

iskolaigazgató

Kastl

Bod Kálmánné, Dóra„Dóra néni“

francia

stúdiumfelügyelő (lány- / fiúinternátusban)

Kastl

Doma Sándorné, Dr. Sebestény Márta

biológia, kémia

Kastl

Feketéné, sz. Korény Lívia – „Lívia néni“

magyar, angol

Kastl, Bauschlott


Fogel Katalin

német, magyar

Kastl


Gäckle Dóra

német

Kastl

Dr. Gelléri Emilné, sz. Rimler Anna„Anna néni“

magyar, német

leány internátusi vezető

Grän, Iselsberg, Kastl


Hacke Margit

ének

Kastl


Hajmási – Auerbach Franciska

testnevelés

8.-11. osztály szabadidőscoport vezetője

Kastl


Dr. Hochwald Elisabeth

magyar, német

diákszinpad vezetője

Kastl


Hortolani Marianne

földrajz, testnevelés (lányok)

Kastl


Schifter Gizella „Gizella néni“

magyar ???

leányinternátusi nevelőnő ill. vezető

Bauschlott, Kastl

Jankovics Zsuzsanna

német, stúdiumfelügyelet

Kastl


Koller Lajosné, sz. Székely Márta

„Márta néni“

matematika

Kastl


Kovács Réka

angol, történelem

Kastl


Kölcze Ferencné, sz. Balogh Éva

zene - ének, néptánccsoport- és énekkar vezetője,

rk. szentmisék orgonistája

Kastl


Krasznai Györgyné, sz. Joó Irén

matematika, fizika

Kastl


Mágócsi Ágnes

matematika, fizika

Kastl


Markusz Erzsébet

rajz, képzőművészet

Kastl

Márton Pálma – „Pálma néni“

könyvtáros (1976 – 1980)

Kastl


Nyikos Katalin

angol

Kastl


Pajor Elemérné, sz. Kaposy Márta

“Márta néni“

német, magyar, szépírás

leányinternátusi nevelőnő (Bauschlott, Lindenberg)

Lindenberg, Bauschlott, Kastl


Ressler Ibolya

biológia

lányinternátusi nevelőnő

Kastl


Ressler Vilma

magyar, német

Kastl


Schüller Gizella

földrajz

Kastl


Szabó Daniela

német

Kastl


Toronyi Judit

testnevelés

Kastl


Thúry Kinga

matematika, fizika

Kastl


TussaiMandl Marietta

angol, magyar

stúdiumfelügyelő a fiúinternátusban

Kastl

Tanárnők – német


Amman Ursula

magyar??? (Svájcban tanult volna meg magyarul?)

Kastl


Binder Anneliese

biológia, kémia

Kastl


Brock Anna – Elisabeth

francia

Kastl


Grewe – Hielsclher Christel

német, Sozialkunde = szociológia ?

Wirtschaft und Recht

Kastl


Kerkien Gundelinde

biológia, kémia

Kastl


Kraft Ursula (megtanult magyarul)

német

Kastl


Lass – Schatz Ute

angol

Kastl

Prefekták illetve nevelőnőkEmbacher Klára

leányinternátusi nevelőnő

KastlHübner Rita

5.-7. osztály vivás-szakcsoport vezetője

KastlFábri Éva

leányinternátusi nevelőnő

Kastl


Kaposvári Katalin

magyar helyesírás

leányinternátusi kisegitő nevelő

Kastl


Kilián Sandra

szociálpedagógus

Kastl


Kiss Ildikó

biológia

leányinternátusi nevelőnő

Kastl


Koczián Rosita

történelem

leányinternátusi nevelőnő

Kastl


MagyarosyPamfil Diána

fiúinternátusi nevelőnő

Kastl


Márai Sára

fiúinternátusi nevelőnő

Kastl


Moni Aranka

képzőművész, kézimunka

leányinternátusi nevelőnő

Kastl


Nyíri Éva

leányinternátusi vezető

Kastl


Oravecz – Borsódi Mária„Mária néni“

zongora tanárnő

fiúinternátusi nevelőnő

Kastl


Pajtényi Mária

leányinternátusi nevelőnő

Kastl


Sándor Mónika

leányinternátusi nevelőnő

Kastl


Tanárok - magyar


Dr. Balla László

matematika, informatika

Kastl


Balogh Dezső “Mobutu”

(nyelvek) angol / beszélt kinaiul

magyar – sumér rokonságról előadásokat tartott

Kastl


Bata Josef

teológus

Kastl


Bellovics Imre “Beló”

történelem, földrajz, szociológia

fiúinternátusi nevelő ill. vezető

Bauschlott, Kastl


Bod Kálmán

biológia, természetjárás,

fiúinternátusi nevelő

Kastl


Bota Sándor

angol, magyar

Kastl


Ceglédi Zoltán


Kastl


Csató István

matematika, fizika

fiúinternátusi nevelő

Kastl

Dóry Zoltán

matek, földrajz

tanköny-könyvtár kezelője

fotószakkör vezetője

fiúinternátusi nevelő

Kastl


Fáth Lajos

testnevelés

fiúinternátusi nevelő

Kastl

Horváth Ferenc – „Tacitus“

német, magyar

tanári könyvtár

igazgatóhelyettes

5. iskolaigazgató

Kastl

Horváth István

történelem, magyar, latin

rk. szentmisék orgonistája

Kastl


Dr. Inántsy Pap Elemér „Elemér bácsi“

történelem, ev. hittan

Kastl


Kalotaszegi András


Kastl


Dr. Kocsis János

rajz, képzőművészet

Kastl

Koller Lajos

fizika, kémia

kémia szertár őre

Kastl


Dr. Kondor József ill. Zoltán ?

latin, eszperantó

Kastl


Kurin György

német

iskolaigazgató

Kastl


Lang Péter

magyar kezdőcsoport

diákszínpad, filmfórum

iskolai ünnepségek rendezője

fiúinternátusi nevelő

Kastl


Dr. Máray Pál

fizika, kémia

kémia szertár őre

Kastl


März Ferenc

matematika, fizika

Kastl


Müller György

néptánc, faragás, barkács,

néprajzi kiállítás rendezője

fényképező hobbycsoport

fiúinternátusi nevelő ill. vezető

Kastl


Nagy Gyula


Kastl


Németh Imre


Kastl


Németh András„Bandi“ “Tégla”

testnevelés

fiúinternátusi nevelő

Kastl


Nyáry László

testnevelés

fiúinternátusi nevelő

Kastl


Oláh György

latin, történelem

Kastl

Pajor Elemér

matemetika, fizika

fizika szertár őre

fiuinternátusi nevelő (Passau, Bauschlott)

cserkész vezető

Passau, Bauschlott, Kastl

Papp Ferenc

biológia, földrajz

biológia szertár őre

iskolakönyvtár

fiúinternátusi nevelő

Kastl

Dr. Plávenszky Pál “az Iván” “a Nagyiván”

történelem, földrajz

fiúinternátusi nevelő

Bauschlott, Kastl

Polgár Béla

történelem, földrajz

fiúinternátus nevelő

Kastl

Dr. Raab Ferenc

német, angol

Bauschlott. Kastl


Radich Elemér

rajz

Kastl


Rákosi

testnevelésRévász Norbert

(felesége az irodában dolgozott)

biológia

Kastl


Rőczey János

magyar, történelem, földrajz

szociológia, gazdaságtan

diákújság szerkesztőségének tanácsadója

Kastl


Saly Károly


Kastl

Sopronyi László

hittan, néptánc

fiúinternátus nevelő

Kastl

Dr. Szabados András "Api"

biológia, kémia

Kastl


Szabó Zsolt

matematika, fizika

Kastl


Szakál Jenő

matematika, fizika

Kastl


Szalay András

német, történelem, orosz

7. iskolaigazgató

Kastl

Szathmáry J.

biológia

iskolakert, disznóhízlalás

Kastl


Szemerédy Miklós – „Bajusz“

rajz, szépírás

fiúinternátusi nevelő

Kastl


Szorczyk Péter

matematika, fizika

Kastl


Szövetes Péter

testnevelés, nevelő

Kastl


Szunyogh Pál


Kastl


Tunyogi Pál

magyar

Kastl

Túry Z. Ferenc

biológia, kémia, földrajz, történelem

vívó-csoport vezetője,

fiúinternátusi nevelő

ref. istentiszteletek orgonistája

cserkészparancsnok

a KMCsSz európai kerületének volt parancsnoka

Kastl


Vámos

latin, magyar


Zsongor Kálmán

ének, énekkar vezetője

rk. szentmisék orgonistája

fúvós zenekar ill. zeneszertár vezetője

Kastl

Tanárok – német


OStR. Auhuber Josef

német, földrajz

Kastl


Bruss – Libardi Gustav – Adolf

német

Kastl


Edsperger Max Josef

latin, francia, német

4. megbízott intézeti igazgató

Kastl


Geiss Rudolf

Erdkunde, Wirtschaft u.Recht

Kastl


Dr. Hehl Hans

biológia

Kastl


Heigl Hubert

német

Kastl


Hirn Hans Georg


Kastl


OStR, StD Hoffmann Werner

biológia, kémia

Kastl


StD Hopfenmüller Hans

német

Kastl


StR Jüttner Georg

rk. hittan

Kastl


OStR Kalupner Horst

ev. hittan

Kastl


Keller Mirko

angol, földrajz

iskolaigazgató

Kastl


StR Keller Wolfgang

német

Kastl


Kilgenstein Hubert

német, francia

Kastl


Ost Dir.Mayer Heinrich

szakértekezletek vezetője

„Kollegstufe“ előkészítése

Kastl


Dr. Mehl Hans


Kastl


OStR Dr. Platzer Franz

rk. hittan

Kastl


OStR, StD Pöllinger Herman

matematika

Kastl


Raum Bernhardt

német, történelem

Kastl


Scheibner Gerd

német, történelem, Knabeninternat

Kastl


Thaler Arno

francia

Kastl


OStR Trautenberg Egfried

matematika

Kastl


StR, StD Treu Péter

szociológia

Kastl

Prefektusok illetve nevelők – magyar


Lajdy Tamás

fiúinternátus vezető

Kastl


Lengyel György

fiúinternátus nevelő

Kastl


Magyarosy Pamfil Julius

angol, magyar

fiúinternátus nevelő

Kastl


Moni István

fiúinternátus vezető

Kastl


Pajor István

fotószakkör vezető

fiúinternátusi nevelő

Kastl


Ressler Ferenc

fiúinternátus nevelő

Kastl


Vargha Csongor

fiúinternátus nevelő

sportcsoportok edzője

Kastl

Prefektusok illetve nevelők – német


Bricsinszky v. Brycsinski Peter (német)

fiúinternátusi nevelő

"Bücherwurm" német olvasó szakkör

Kastl

Köszönet a tanári névsor fáradtságos összeállításáért Schenk Angelának


417 megjegyzés:

1 – 200 / 417   Újabbak›   Legújabbak»
Pál írta...

Hiányoznak páran.

A jók:

Elsôsorban Blázy Jánost (remélem jól emlékszem keresztnevére...) hiányolom, aki iskolaigazgató is volt egy nagyon rövid ideig. Különben matekot tanított. Jó tanár volt és gyakran szórakoztatta diákjait humoros színészkedéssel és Babits versekkel. Tudtom szerint elhunyt.
Továbbá nem találom Scharf Isoldet, aki franciát és angolt tanított. Nagyon aranyos és kedves teremtés volt (gondolom még mindig az...).

A rosszak:

A furcsa körülmények közt Kastl-ba keveredett német hegyivadász kiképzôtiszt Puhlmann Peter megnememlítését nem sajnálom. Ô egyébként a fiú internátus vezetôje volt egy jó évig.
Hagen Stefan is hiányzik. Ha ô is szándékosan lett volna kihagyva, nem panaszkodom. Jó prefektus volt, ameddig nem golyózott be. Egy Audis ámokfutás keretében számos ember életét kockáztatta, majd gyogyiba került. A Süddeutsche Zeitung majdnem egy oldalt szentelt az esetnek.

Lajos írta...

http://kastlidiakok.xphpbb.com/viewtopic.php?t=95
Sajnos Lajdi Tamásnál is bejegyezhetitek a keresztet, mert már nincs az élők sorában!

Lajos írta...

És még valakit kihagytatok!
Cserháti Ferenc Kálmán, ferences szerzetest, aki 1965-ben bíztos Kastlban tanított. Később Bernbe került, ahol a Berni Magyar Katolikus missziót vezette 2002-ben bekövetkezett haláláig.
http://kastlidiakok.xphpbb.com/viewtopic.php?t=92

Kölcze Pál írta...

Egy kis hiba: Kölcze Ferencné, sz. Balogh Éva, Bauschlottban is tanított.

Névtelen írta...

http://forum.webhostlist.de/forum/members/newviagra.html
[b]VIAGRA prices PREISVERGLECH BESTELLEN VIAGRA[/b]
lhttp://www.ile-maurice.com/forum/members/newviagra.html
[b]VIAGRA preis VIAGRA BESTELLEN[/b]
VIAGRA BESTELLEN eur 0.85 Pro Pille >> Klicken Sie Hier << BESTELLEN BILLIG VIAGRA CIALIS VIAGRA Oesterreich VIAGRA OHNE REZEPT
http://www.flooringchat.com/member.php?u=19861
[b]VIAGRA Schweiz BILLIG VIAGRA BESTELLEN[/b]
[url=http://www.getsomeskillz.co.uk/forum/member.php?u=13]VIAGRA prices[/url] - VIAGRA preis
[b]VIAGRA Austria VIAGRA BESTELLEN[/b]
[b]VIAGRA im internet kaufen VIAGRA PREISVERGLECH BESTELLEN[/b]
[url=http://cafesuoimo.com/member.php?u=8]BESTELLEN VIAGRA[/url] - VIAGRA bestellen
[b]VIAGRA Rezeptfrei VIAGRA BILLIG PREISVERGLECH BESTELLEN[/b]
[b]erection VIAGRA REZEPTFREI VIAGRA[/b]

Névtelen írta...

[b]PFIZER VIAGRA PREISVERGLECH VIAGRA[/b]
http://www.getsomeskillz.co.uk/forum/member.php?u=13
[b]VIAGRA online kaufen REZEPTFREI VIAGRA[/b]
VIAGRA BESTELLEN eur 0.85 Pro Pille >> Klicken Sie Hier << BESTELLEN BILLIG VIAGRA CIALIS erection VIAGRA Viagra im Internet Kaufen
http://cafesuoimo.com/member.php?u=8
[b]VIAGRA on line PREISVERGLECH VIAGRA BESTELLEN[/b]
[url=http://www.barroco.comyr.com/member.php?u=3]PREISVERGLECH BESTELLEN VIAGRA[/url] - VIAGRA online bestellen
[b]VIAGRA online kaufen BILLIG BESTELLEN VIAGRA[/b]
[b]VIAGRA fuer frau VIAGRA PREISVERGLECH BESTELLEN[/b]
[url=http://www.noise-unltd.com/member.php?u=2 ]VIAGRA preis[/url] - VIAGRA erection
[b]VIAGRA rezeptfrei BILLIG BESTELLEN VIAGRA[/b]
[b]VIAGRA Suisse PREISVERGLECH VIAGRA BILLIG[/b]

Névtelen írta...

I've heard that there are a lot of perks to jail breaking your iPhone. The only reason I haven't done it yet is because it voids the warranty. Can anybody tell me some of the perks to doing this? I've also heard that once you jailbreak your iPhone you can reset it to un-jail break mode and that they can't detect it in the store if you go to get it replaced. Is this true? And if it is can anybody show me how to reverse a jail break?________________
[url=http://unlockiphone22.com]unlock iphone[/url]

Névtelen írta...

http://www.djmal.net/thaspot/members/viagrakaufend
[b]FREE VIAGRA BILLIG VIAGRA REZEPTFREI BESTELLEN[/b]
http://www.serataanime.it/forum2/member.php?u=336
[b]erection VIAGRA VIAGRA BILLIG PREISVERGLECH[/b]
VIAGRA BESTELLEN eur 0.85 Pro Pille >> Klicken Sie Hier << BESTELLEN BILLIG VIAGRA CIALIS VIAGRA online kaufen Kaufen Viagra in Deutschland
http://www.barroco.comyr.com/member.php?u=3
[b]VIAGRA online kaufen VIAGRA[/b]
[url=http://www.einvestorhelp.com/member.php?u=37776]VIAGRA Apotheke[/url] - VIAGRA bestellen
[b]VIAGRA on line VIAGRA PREISVERGLECH BESTELLEN[/b]
[b]VIAGRA Oesterreich VIAGRA REZEPTFREI BESTELLEN[/b]
[url=http://www.zonatuning.com/members/viagrakaufend]BILLIG VIAGRA[/url] - VIAGRA bestellen
[b]VIAGRA im internet kaufen BESTELLEN REZEPTFREI VIAGRA[/b]
[b]VIAGRA versand BILLIG VIAGRA REZEPTFREI BESTELLEN[/b]
[b]VIAGRA® kaufen
VIAGRA Deutschland
VIAGRA online kaufen
VIAGRA on line
VIAGRA alternativ
VIAGRA rezeptfrei
VIAGRA Kaufen
VIAGRA Apotheke[/b]

Névtelen írta...

I just bought a car with Bluetooth that is designed to import contact numbers from my iPhone. I can use the phone to make and receive calls through the car, but I cannot get the phone book numbers to transfer to the car. Any thoughts?________________
[url=http://unlockiphone22.com]unlock iphone[/url]

Névtelen írta...

I want not concur on it. I think warm-hearted post. Specially the designation attracted me to study the sound story.

Névtelen írta...

Amiable fill someone in on and this post helped me alot in my college assignement. Say thank you you on your information.

Névtelen írta...

ups sorry delete plz [url=http://duhum.com].[/url]

Névtelen írta...

Solar eneragy is the future for the planet.
[url=http://www.solarcourses.org/]solar generators[/url]

Névtelen írta...

Fantastic site I loved reading your information

[url=http://partyopedia.com]birthday supplies[/url]

Névtelen írta...

Buy Neopoints to archive your highest goal on Neopets.
Neopets is a absolutely burdensome artifice to warrant Neopoints yourself in, it may take months of hardwork just to institute 1,000,000 Neopoints!
[url=http://buyneopoints.org]Buy Neopoints[/url] and fall ill the ultimate Neopets cheats!

Neopets has tons of games you can play, and when you come by neopoints, it will up your experience much bettert!
Inspect us prohibited today and you won't mourn it, Neopoints packages start from upright $2.25!
Buy Neopoints

Névtelen írta...

Hello,

This is a inquiry for the webmaster/admin here at www.guestbook-free.com.

Can I use part of the information from your post right above if I provide a link back to your website?

Thanks,
Peter

Névtelen írta...

Hi guys,

Would you like to buy the brand new kinect sensor? It is not released yet but you can pre-order the kinect for the xbox 360 already!

Click here to [url=http://buy-kinect.org/]buy kinect sensor[/url]

Névtelen írta...

Hi,

This is a message for the webmaster/admin here at www.guestbook-free.com.

May I use some of the information from this blog post right above if I provide a link back to this site?

Thanks,
Jack

Névtelen írta...

Thanks for sharing the link, but unfortunately it seems to be down... Does anybody have a mirror or another source? Please answer to my post if you do!

I would appreciate if someone here at www.guestbook-free.com could post it.

Thanks,
John

Névtelen írta...

Thanks for sharing the link, but unfortunately it seems to be down... Does anybody have a mirror or another source? Please answer to my message if you do!

I would appreciate if a staff member here at www.guestbook-free.com could repost it.

Thanks,
John

Névtelen írta...

I've had my iPad for yon 2 months now and I'm letting the cat out of the bag you, Steve jobs certainly has his disposition of converting people to be a Mac/Apple fan. I own the iPad without 3G because I didn't hankering to have to indemnify for a mod specialty in systemization to come to an understanding a arise the micro SIM card. So I've kinda reasonable lived with my iPad only where there's wifi connection. Which are aplenty anyway at Starbucks, Mcdonalds, and the libraries. This was once my chum introduced me to a great technique circa this stew -- a 3G wifi router AP that supports GPRS, GSM, WCDMA, HSUPA, HSDPA, UMT and EDGE!

I purchased the [url=http://www.dealtoworld.com/goods-16971-Huawei+E5830+3G+WiFi+Router+AP+%28WCDMAHSUPAHSDPAUMTEDGEGPRSGSM%29.html]Huawei E5830 3G WiFi Router AP (WCDMA/HSUPA/HSDPA/UMT/EDGE/GPRS/GSM)[/url] from DealtoWorld.com, in the Networking category, under my new zealand mate's recommendation, and I think he gets points or commission from my grasp, since he's a DealtoWorld.com affiliate. The router AP is decidedly little, lightweight and convenient. So these days I can weld to wifi anywhere with mp iPad! I no longer call to go over acme and low because a wifi AP at cafes etc. Nor invest so much of my notes on caffeine overdose at Starbucks and other cafes. Moreover, the 3G Wifi Router AP supports pretty much all the bandwidths -- GPRS,GSM,WCDMA,HSUPA,HSDPA,UMT,EDGE. Take a look at pictures I've uploaded of the Huawei 3G WiFi router that has made my fixation so much easier, and is promoting a healthier caffeine-free lifestyle. It proves that a geek lifestyle does not unavoidably force to undertake hand in boost with coffee.
And to think I was looking at paying supplement to upgrade to the iPad that supports 3G! I'm so glad that that's not necessary anymore with this 3G wifi router AP. I can honest lock to the internet wherever I am with the Huawei 3G Wifi Router, as sustained as there is signal. This is not a technology creation per se, but it has certainly made my flair plainly more efficient! Further, I'm able to lay my shekels that I would generally speaking disburse on Starbucks, McCafe, and other cafes with wifi! Which, not later than the way, makes me query whether it's a ploy at near Steve Jobs, to organize launched the 3G iPad adaptation only much later, so that wifi cafes can delight in lavishness of trade from iPad wifi version. But I digress.

The 3G WiFi router AP I bought from [url=http://www.dealtoworld.com]DealtoWorld.com[/url] would possibly also be skilled to discharge me download and against around with my apps on my iTouch, though I haven't tried it yet. Shouldn't be a poser I should think. This $100+ may be the best money I've vomit up since it enables me to entertain a sort of WiFi hub wherever I am. If I was more entrepreneurial, I can composed start charging other geeks at cafes without WiFi representing offering access to them. I'm steadfast I can without doubt pocket go the $100 this progressing! Alternatively, dialect mayhap I can start being an affiliate of DealtoWorld.com too, since I'm starting to allow more gadgets and tools there, and contain been spreading suggestion vibrant to my household and friends. Into the bargain, Christmas is coming in less than 2 months' continually, and I recollect this Huawei 3G WiFi router would take in a gorgeous grant in compensation profuse of my tech geek friends. I'm unswerving they'll also appreciate how sleek and cool the router looks!

Névtelen írta...

"Staropolskim obyczajem,
gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności
i ja życzę Wam radości,
aby wszystkim się darzyło,
z roku na rok lepiej było."

[url=http://www.karty-swiateczne.com]kartki świąteczne[/url] - kartki świąteczne
NIECH MIKOŁAJ PRZYNIESIE CI PEŁEN WOREK SZCZĘŚCIA I POCIECHY DLA SERCA!

- Żyj z rodziną i przyjaciółmi w zgodzie i pogódź się z nimi nawet jeśli to niemożliwe!

CZAS ŚWIĄT TO OKRES WIARY, NADZIEI, POJEDNANIA I WYBACZANIA!

Niech nadchodzące święta, pełne rodzinnego ciepła i odpoczynku, napełnią Was prawdziwą radością i pokojem. Niech będzie to dla Was chwila wytchnienia od codzienności, chwila refleksji i dobrej nowiny, która wyzwoli to, co najlepsze i da siły do podejmowania nowych zadań na cały zbliżający się nowy rok

Névtelen írta...

Serwis prezentuje darmowe obrazy i filmy z branzy [url=http://www.uk-adult-dating-personals.com]UK adult dating personals[/url]. Galerie erotyczne przeznaczone wylacznie dla widzow doroslych. Codzienna aktualizacja tresci. Zobacz koniecznie!

Névtelen írta...

Just wanted to take a moment and say whats up to everyone. Looking forward to the forum and what everyone has to say. I've been spending to much time on http://kids.yahoo.com/games . Needed a break.

Névtelen írta...

i am travelling to bonn in june and looking for some [url=http://alitraveltips.ecuib.com/2011/01/15/cheap-hotels-in-bonn-4/
]bonn hotels[/url] ?

Névtelen írta...

Authentic heyday! We want to advance you outrageous quality tablets at the lowest prices! http://www.mypharmacyforyou.com/

Névtelen írta...

HI [url=http://www.postawgo.com]postawgo[/url], thwart my site.

Névtelen írta...

facebook likes
1000 facebook likes

http://www.modmomsclub.com/content/make-treats-little-less-sweet http://www.crowdedhouse.com/news/vote-best-crowded-house-live
buy facebook likes buy facebook likes 1000 facebook likes
I got a virus in my computer, the virus randomly poops up websties when im online, or when i click on a link fro example a link from somthing i googled it send me to this ramdom pages. My internet explorer also keeps on saying that there was an error so it keeps shutting down. I already scaned my compuer several times and all it catches is a tracking cookie, It never picks up any virus. Also one of the sities that popped up was about norton popping up sites and had people's comments of how annoying that was. It was a Norton site(wich pooped up too) I dont know if that is even relevant to this. Does anyone know what i can do about this, or how i could take the virus off? i dont wanna have to buy another antivirus? Please Help, my computer is even slower now and the sites are super annoying i cant even search anything either. Thanks guys I appreciate it

buy facebook likes facebook likes [url=http://1000fbfans.info]1000 facebook likes [/url] 1000 facebook likes

Névtelen írta...

hard money loans broker, when credit card limit increases. credit union repo, [url=http://lowcreditpersonalloans.com/]cash loan calculator[/url]. home equity loans rates low lenders american credit cards recovery program.

Névtelen írta...

alprazolam without prescription is mixing xanax and alcohol bad - has anyone ordered xanax online

Névtelen írta...

buy tramadol saturday delivery tramadol hcl - tramadol online mexico

Névtelen írta...

buy xanax make xanax effects stronger - xanax 1 mg mylan

Névtelen írta...

diazepam injection diazepam dosage equivalent clonazepam - diazepam 20 mg

Névtelen írta...

alprazolam xanax buy cheap generic xanax online - xanax withdrawal cure

Névtelen írta...

buy diazepam online no prescription diazepam 1 mg - buy generic diazepam usa

Névtelen írta...

phentermine diet pills order phentermine online doctor - purchase phentermine online no prescription

Névtelen írta...

diazepam injection diazepam valium drug schedule - diazepam for dogs side effects

Névtelen írta...

buy cheap phentermine buy phentermine cheap online - phentermine lipo 6 black

Névtelen írta...

generic phentermine best place order phentermine online - buy phentermine online legit

Névtelen írta...

buy diazepam without prescription can get high diazepam - diazepam syrup 2mg 5ml

Névtelen írta...

buy ambien online legally medication similar to ambien - ambien side effects muscle twitching

Névtelen írta...

buy phentermine online buy phentermine blue clear - phentermine emotional side effects

Névtelen írta...

buy xanax valium online florida xanax effects when not prescribed - order xanax no prescription overnight

Névtelen írta...

order zolpidem much does generic ambien cost - ambien cr 6.25 vs 12.5

Névtelen írta...

buy xanax will mixing xanax and alcohol kill you - buy xanax in uk

Névtelen írta...

xanax cheap drug effects of xanax - generic xanax called

Névtelen írta...

zolpidem online buy ambien online cheap - ambien cr 6.25 price

Névtelen írta...

buy diazepam online buy diazepam 10mg india - diazepam dosage sciatica

Névtelen írta...

xanax no rx 2mg klonopin xanax - xanax withdrawal in infants

Névtelen írta...

where can i order xanax online xanax 2mg g3722 - 2mg klonopin compared xanax

Névtelen írta...

buy phentermine online buy phentermine sandoz - order phentermine pills

Névtelen írta...

cheap diazepam online diazepam ketamine erowid - es lo mismo diazepam que lorazepam

Névtelen írta...

xanax medication xanax generic mylan - explain xanax high

Névtelen írta...

phentermine drug is it legal to buy phentermine online australia - buy phentermine pills uk

Névtelen írta...

buy diazepam online diazepam 5mg pain - buy diazepam cheap online usa

Névtelen írta...

cheap xanax online buy xanax online cheap no prescription - drug interactions lyrica xanax

Névtelen írta...

phentermine for sale phentermine 30 mg extended release - order phentermine online mastercard

Névtelen írta...

buy zolpidem online dosage levels of ambien - ambien cr pdf

Névtelen írta...

generic ambien online illegal buy ambien online - ambien cr online no prescription

Névtelen írta...

diazepam 5mg buy msj valium uk - many 5mg valium get high

Névtelen írta...

xanax no prescription order xanax by mail - generic xanax street value

Névtelen írta...

carisoprodol 350 mg soma carisoprodol erowid - soma drug wiki

Névtelen írta...

ambien pharmacy kind medication ambien - generic ambien cr pictures

Névtelen írta...

buy generic xanax online xanax class of drug - xanax side effects confusion

Névtelen írta...

diazepam can buy diazepam online - buy valium online with mastercard

Névtelen írta...

order xanax can you still buy xanax online - drug interactions between xanax and ambien

Névtelen írta...

order xanax no prescription buy xanax online no rx - xanax side effects while pregnant

Névtelen írta...

buy diazepam buy xanax diazepam - diazepam dosage epilepsy

Névtelen írta...

generic diazepam drug information on diazepam - buy diazepam online usa

Névtelen írta...

phentermine pills buy phentermine online mastercard - phentermine-x by start natural

Névtelen írta...

buy diazepam online diazepam dosage dentist - order diazepam online usa

Névtelen írta...

phentermine online phentermine johnson city tn - buy the real phentermine online

Névtelen írta...

mixing diazepam and lorazepam diazepam to buy usa - diazepam online purchase usa

Névtelen írta...

phentermine price phentermine 882 - buying phentermine online legal

Névtelen írta...

buy ambien online overnight delivery ambien pill dosage - ambien side effects tremors

Névtelen írta...

buy phentermine online buy phentermine georgia - phentermine online no prescription cheap

Névtelen írta...

lorazepam drug overdose on ativan mg - generic ativan identification

Névtelen írta...

buy ambien ambien side effects liver - generic version ambien cr

Névtelen írta...

buy soma online soma drug back pain - carisoprodol 120

Névtelen írta...

buy xanax overnight delivery xanax bars green - what is xanax half life

Névtelen írta...

buy diazepam buy diazepam online forum - diazepam for dogs on bonfire night

Névtelen írta...

buy xanax bars online no prescription xanax quit smoking - order upjohn xanax

Névtelen írta...

buy ambien online zolpidem drug interactions - cheap generic ambien online

Névtelen írta...

buy diazepam diazepam online no prescription usa - diazepam online order

Névtelen írta...

buy soma online soma drug from brave new world - carisoprodol with vicodin

Névtelen írta...

buy xanax online cheap no prescription buy xanax without rx online - xanax xr oral side effects

Névtelen írta...

buy tramadol cheap no prescription tramadol dosage daily - tramadol lethal dose

Névtelen írta...

buy ambien can take ambien sleep study - ambience mall gurgaon bluo prices

Névtelen írta...

diazepam generic buy diazepam next day delivery - diazepam side effects depression

Névtelen írta...

order tramadol online mastercard buy tramadol cheap no prescription - cheap tramadol online overnight delivery

Névtelen írta...

buy diazepam buy diazepam usa no prescription - buy diazepam online

Névtelen írta...

pharmacokinetics of diazepam diazepam valium formula - diazepam side effects kids

Névtelen írta...

buy cheap xanax order xanax from canada - xanax xr overdose

Névtelen írta...

buy xanax online cod 1mg ativan vs xanax - xanax generic mg

Névtelen írta...

buy tramadol overnight tramadol dosage 50 mg - where to buy tramadol online forum

Névtelen írta...

xanax for sale generic xanax brand - xanax side effects and weight gain

Névtelen írta...

diazepam injection buy diazepam 10mg no prescription usa - diazepam 5mg withdrawal symptoms

Névtelen írta...

xanax online xanax online legal - generic xanax pills look like

Névtelen írta...

buy tramadol without rx tramadol hcl for dogs - order tramadol next day

Névtelen írta...

buy tramadol tablets buy tramadol online no prescription - tramadol bargain

Névtelen írta...

soma muscle relaxant best place buy somatropin - carisoprodol 350 side effects

Névtelen írta...

cheap generic ambien generic ambien pill identification - ambien side effects tinnitus

Névtelen írta...

order diazepam cheapest diazepam online no prescription - diazepam rectal suppository

Névtelen írta...

buy tramadol overnight cod buy generic tramadol no prescription - tramadol n024

Névtelen írta...

buy soma online carisoprodol dan 5513 side effects - soma medication buy online

Névtelen írta...

buy ambien online buy ambien online with mastercard - generic ambien cr good

Névtelen írta...

diazepam online dose of diazepam for dogs - diazepam generic name

Névtelen írta...

cheap xanax online xanax drug test - xanax no prescription cheapest

Névtelen írta...

order tramadol no prescription tramadol vs hydrocodone dosage - buy tramadol money order

Névtelen írta...

carisoprodol 350 mg order soma from canada - carisoprodol 350 mg info

Névtelen írta...

buy ambien online legally ambien dosage 10 mg - ambien withdrawal length of time

Névtelen írta...

buy tramadol tablets tramadol can you snort - how to purchase tramadol'

Névtelen írta...

carisoprodol 350 mg soma muscle relaxer overdose - carisoprodol 350mg net

Névtelen írta...

buy tramadol overnight delivery tramadol 50mg much acetaminophen - buy tramadol 200mg online

Névtelen írta...

buy xanax online overnight delivery xanax 1 mg sleep - what's considered overdose xanax

Névtelen írta...

order tramadol online without prescription buy tramadol for dogs online - tramadol dosage mims

Névtelen írta...

buy tramadol cod next day delivery tramadol purchase no prescription - tramadol online fast

Névtelen írta...

alprazolam xanax xanax withdrawal itching - what is the generic for xanax 2mg

Névtelen írta...

buy xanax xanax and alcohol addiction - xanax side effects memory loss

Névtelen írta...

order tramadol online buy tramadol pay cod - tramadol high triglycerides

Névtelen írta...

lorazepam vs diazepam diazepam arrow 5mg - diazepam pill identifier

Névtelen írta...

buy tramadol overnight cod tramadol online no rx - tramadol dosering

Névtelen írta...

buy diazepam online diazepam 5 mg bula - where to buy diazepam online in usa

Névtelen írta...

generic xanax online xanax side effects alcohol - xanax online us

Névtelen írta...

buy tramadol overnight shipping tramadol dosage rxlist - is buying tramadol online illegal

Névtelen írta...

cheap ambien online ambien side effects kidney - ambien in pregnancy side effects

Névtelen írta...

is lorazepam stronger than diazepam diazepam dosage back pain - diazepam schedule ii drug

Névtelen írta...

cheap generic xanax xanax withdrawal kills - beat xanax drug test

Névtelen írta...

buy tramadol online order tramadol online to florida - tramadol good

Névtelen írta...

buy tramadol in florida tramadol pain killer - tramadol 50 mg how strong

Névtelen írta...

soma drug carisoprodol recreational - jugar cubo soma online

Névtelen írta...

buy ambien online without prescription ambience mall gurgaon corporate office - ambien and xanax

Névtelen írta...

diazepam dog diazepam 10 mg alcohol - can you buy diazepam in portugal

Névtelen írta...

tramadol purchase of tramadol - tramadol withdrawal high blood pressure

Névtelen írta...

buy soma soma 350 mg drug interactions - generic equivalent soma

Névtelen írta...

cheapest ambien can you buy ambien canada - buy ambien online legally

Névtelen írta...

diazepam cheap diazepam online - diazepam dosage muscle spasm

Névtelen írta...

soma online pharmacy soma carisoprodol side effects - what is the prescription drug soma used for

Névtelen írta...

buy xanax xanax 2mg white bars - generic xanax buy

Névtelen írta...

generic tramadol online tramadol xanax alcohol - tramadol online inrikes

Névtelen írta...

ambien sale side effects ambien 10 - can ambien overdose kill

Névtelen írta...

soma drug soma medication cost - soma drug action

Névtelen írta...

buy tramadol online cheap tramadol jaw clenching - buy tramadol cash on delivery

Névtelen írta...

best place to buy xanax online xanax pills shapes - xanax xr overdose

Névtelen írta...

where to buy tramadol tramadol 50mg pain killer - buy tramadol buy cod

Névtelen írta...

buy ativan online ativan 774 - ativan online no rx

Névtelen írta...

buy xanax online generic time release xanax - xanax no prescription canada

Névtelen írta...

buy tramadol tramadol 50 mg tablets - buy tramadol saturday delivery

Névtelen írta...

buy xanax 2mg xanax drug maker - what do all xanax pills look like

Névtelen írta...

tramadol online buy tramadol online legal - tramadol high dose

Névtelen írta...

diazepam 10 mg buy diazepam in india - diazepam 2mg driving test

Névtelen írta...

tramadol no prescription buy tramadol online legit - tramadol jwh 018

Névtelen írta...

xanax no rx xanax and alcohol webmd - buy xanax online no membership

Névtelen írta...

diazepam online side effects diazepam neonates - diazepam drug test

Névtelen írta...

soma muscle relaxant carisoprodol 350 mg used for - soma drug classification

Névtelen írta...

ambien no prescription ambien side effects nausea - can cut ambien cr 12.5 half

Névtelen írta...

buy tramadol online reviews buy tramadol legally online - buy tramadol cheap no prescription

Névtelen írta...

buy tramadol without rx buy tramadol online no rx - tramadol hcl side effects humans

Névtelen írta...

diazepam online buy diazepam .co.uk - diazepam 10 mg teva

Névtelen írta...

soma muscle soma drug classification - somanabolic muscle maximizer tpb

Névtelen írta...

buy ambien ambien side effects muscle aches - kind medication ambien

Névtelen írta...

buy tramadol rx can you buy tramadol uk - buy ultram online no prescription

Névtelen írta...

tramadol online buy tramadol online australia - tramadol for cheap

Névtelen írta...

buy diazepam buy cheapest diazepam online - valium diazepam pregnancy

Névtelen írta...

buy soma difference between soma generic - carisoprodol hydrocodone side effects

Névtelen írta...

generic alprazolam xanax wiki fr - xanax side effects appetite

Névtelen írta...

ambien online generic ambien walmart - ambien klonopin alcohol

Névtelen írta...

buy tramadol online tramadol hcl (zydol) - buy cheap tramadol overnight

Névtelen írta...

buy soma online carisoprodol strength - buy soma florida

Névtelen írta...

xanax for sale without prescription xanax drug abuse effects - generic xanax pictures information

Névtelen írta...

buy ambien online overnight high tolerance ambien - buy ambien sleeping tablets

Névtelen írta...

tramadol online tramadol hcl 50mg for dogs - tramadol 420chan

Névtelen írta...

buy xanax bars xanax high blood pressure medicine - xanax bars urban dictionary

Névtelen írta...

tramadol online tramadol hcl is this a narcotic - tramadol online no script

Névtelen írta...

buy xanax bars online xanax wikipedia pl - xanax high blood sugar

Névtelen írta...

buy tramadol with paypal tramadol risks - buy tramadol online overnight

Névtelen írta...

buy xanax online can u buy xanax online - propranolol vs xanax for anxiety

Névtelen írta...

can you sniff diazepam diazepam valium back pain - diazepam drug withdrawal

Névtelen írta...

order tramadol buy tramadol for dogs - purchase tramadol

Névtelen írta...

buy soma soma drug muscle relaxant - carisoprodol zulassung

Névtelen írta...

buy generic tramadol tramadol dosage puppy - tramadol 37.5 mg

Névtelen írta...

order tramadol online tramadol cheap - tramadol 50mg get high

Névtelen írta...

ambien for sale ambien and high blood pressure medication - ambien cr 12.5 dosage

Névtelen írta...

order xanax no prescription order brand name xanax online - xanax drug assistance program

Névtelen írta...

buy diazepam diazepam 10mg bula - buy diazepam from egypt

Névtelen írta...

order carisoprodol online carisoprodol mixed with vicodin - buy soma airbag

Névtelen írta...

tramadol online tramadol dosage and dogs - tramadol dosage rabbits

Névtelen írta...

buy tramadol cod online order tramadol overnight mastercard - tramadol dosage horses

Névtelen írta...

buy soma 350mg soma indian drug - where to buy soma without rx

Névtelen írta...

buying ambien online ambien lunesta - ambien cr pharmacy

Névtelen írta...

diazepam drug diazepam 10mg for sale usa - side effects of diazepam

Névtelen írta...

soma online buy soma online mexico - legal order soma online

Névtelen írta...

where to buy tramadol online tramadol dosage for goats - buy tramadol pet

Névtelen írta...

zolpidem no prescription ok take 2 10mg ambien - buy ambien online overnight delivery

Névtelen írta...

buy tramadol cod fedex tramadol extended-release tablets dosage - tramadol online yahoo

Névtelen írta...

buy soma online buy soma watson - somanabolic muscle maximizer and all bonus programs

Névtelen írta...

buy tramadol overnight cod how to buy tramadol online - tramadol hcl apap

Névtelen írta...

xanax drug xanax for anxiety and stress - order xanax fast shipping

Névtelen írta...

where to buy tramadol buy tramadol online visa - buy tramadol hcl 50 mg

Névtelen írta...

alprazolam medication buy xanax thailand - fastest way pass drug test xanax

«Legrégebbiek ‹Régebbiek   1 – 200 / 417   Újabbak› Legújabbak»